Ffioedd trwyddedau anifeiliaid

Ffioedd trwyddedau iechyd anifeiliaid 

Rydym yn cynnig Gwasanaeth Archwilio Cyn Ymgeisio am ffi o £50, lle byddwn yn archwilio eich safle i weld a yw’n addas ac yn cynnig cyngor cyn i chi wneud cais am drwydded.

Os na fydd eich cais am drwydded yn llwyddiannus a’ch bod am gael ail ymweliad archwilio, bydd ffi bellach o £50 yn daladwy. 

Mae'r ffi archwilio yn ychwanegol at ffioedd y drwydded isod.

(a)Sefydliadau marchogaeth

 

Hyd at 10 ceffyl

 £133.50 

11 i 20 ceffyl

 £162.50

21 i 30 ceffyl

 £174.50

(b)Sefydliadau lletya anifeiliaid

 

Gwarchodwyr anifeiliaid anwes     

 £152.00

Hyd at 25 anifail

 £152.00

25 i 50 anifail

 £173.00

Dros 51 anifail

 £202.50

Sefydliadau eraill

 

(c) Siopau anifeiliaid anwes

 £126.50

(d) Anifail gwyllt peryglus

 £581.50

(e) Bridio cŵn

 £126.50

(f) Sŵau

 £1,109.00

Ar gyfer categorïau (a) i (f) bydd y trwyddedai yn talu ffioedd milfeddygol y cyngor yn ychwanegol at ffi'r drwydded.

Mae'r ffi yn daladwy wrth wneud cais, ac ni fydd ad-daliad ar gael os na roddir trwydded.

TRA118686 21/4/2020