Ffioedd trwyddedau anifeiliaid

Ffioedd trwyddedau iechyd anifeiliaid 

Rydym yn cynnig Gwasanaeth Archwilio Cyn Ymgeisio am ffi o £50, lle byddwn yn archwilio eich safle i weld a yw’n addas ac yn cynnig cyngor cyn i chi wneud cais am drwydded.

Os na fydd eich cais am drwydded yn llwyddiannus a’ch bod am gael ail ymweliad archwilio, bydd ffi bellach o £50 yn daladwy. 

Mae'r ffi archwilio yn ychwanegol at ffioedd y drwydded isod.

(a)Sefydliadau marchogaeth

 

Hyd at 10 ceffyl

 £143.52

11 i 20 ceffyl

 £175.76

21 i 30 ceffyl

 £188.24

(b)Sefydliadau lletya anifeiliaid

 

Gwarchodwyr anifeiliaid anwes     

 £164.32

Hyd at 25 anifail

 £164.32

25 i 50 anifail

 £186.16

Dros 51 anifail

 £218.40

Sefydliadau eraill

 

(c) Siopau anifeiliaid anwes

 £136.24

(d) Anifail gwyllt peryglus

 £628.16

(e) Bridio cŵn

 £136.24

(f) Sŵau

 £1,199.12

Ar gyfer categorïau (a) i (f) bydd y trwyddedai yn talu ffioedd milfeddygol y cyngor yn ychwanegol at ffi'r drwydded.

Mae'r ffi yn daladwy wrth wneud cais, ac ni fydd ad-daliad ar gael os na roddir trwydded.