Lechyd anifeiliaid

Anifeiliaid crwydr - rhowch wybod yn uniongyrchol i Heddlu Gwent am geffylau sy'n crwydro ar ffyrdd cyhoeddus a rhowch wybod i'r Adran Iechyd Anifeiliaid a'r heddlu am anifeiliaid fferm eraill sy'n crwydro.

Creulondeb - cysylltwch â'r RSPCA i roi gwybod am greulondeb, anafiadau neu drallod i anifeiliaid dof neu wyllt.

Mae'r rhan fwyaf o waith symud anifeiliaid fferm yn cael ei wneud o dan drwydded gyffredinol er, ambell waith, bydd angen trwydded symudiad unigol.

Darllenwch ragor a gwneud cais am drwydded symud anifeiliaid 

Darllenwch am les anifeiliaid ar safle Gov.UK

Darllenwch am basportau ceffylau

Darllenwch am gwarantin anifeiliaid anwes er mwyn rheoli'r gynddaredd

Clefyd hysbysadwy mewn anifeiliaid - clwy'r traed a'r genau

Clefyd hysbysadwy mewn anifeiliaid - y tafod glas

Rhowch wybod am unrhyw achosion o glefyd anifeiliaid i'r adran iechyd anifeiliaid yng Nghyngor Dinas Casnewydd