Ffioedd trwyddedu

Trwyddedau eiddo a thystysgrifau eiddo clwb  

 

Gwerth ardrethol

Band

Ffi cais am drwydded neu dystysgrif neu am amrywiad llawn

Ffi flynyddol

Dim - £4,300

A

£100

£70

£4,301 - £33,000

B

£190

£180

£33001 - £87,000

C

£315

£295

£87,001 - £125,000

D

£450

£320

£125,001 a throsodd

E

£635

£350

Tafarn neu glwb

Lle mae'r defnydd sylfaenol yw cyflenwi alcohol i'w yfed ar y safle

£87,001 - £125,000

D X 2

£900

£640

£125,001 a throsodd

E X 3

£1905

£1050

 

Yn ogystal, mae ffioedd statudol yn daladwy os yw capasiti'r eiddo ar unrhyw adeg yn fwy na 4,999 fel y dangosir isod: 

 

Capasiti

Ffi ychwanegol yn daladwy

Ffi flynyddol ychwanegol yn daladwy

5,000 i 9,999

£1,000

£500

10,000 i 14,999

£2,000

£1,000

15,000 i 19,999

£4,000

£2,000

20,000 i 29,999

£8,000

£4,000

30,000 i 39,999

£16,000

£8,000

40,000 i 49,999

£24,000

£12,000

50,000 i 59,999

£32,000

£16,000

60,000 i 69,999

£40,000

£20,000

70,000 i 79,999

£48,000

£24,000

80,000 i 89,999

£56,000

£28,000

90,000 a throsodd

£64,000

£32,000

 

Os yw'r cais am drwydded eiddo neu dystysgrif eiddo clwb i'w ganiatáu mewn perthynas â neuadd eglwys, canolfan gymunedol, neuadd bentref neu eiddo tebyg, a'r unig weithgaredd sydd i'w awdurdodi gan y drwydded neu'r dystysgrif yw darparu adloniant rheoledig, nid oes ffi ymgeisio na ffi flynyddol yn daladwy.

 • Mân amrywiad o drwydded eiddo = £89
 • Amrywiad trwydded i bennu unigolyn fel y DPS = £23
 • Trosglwyddo trwydded eiddo neu hysbysiad awdurdod interim = £23
 • Datganiad dros dro = £315
 • Hysbysiadau digwyddiad dros dro = £21
 • Trwyddedau personol = £37

Amrywiol

Mae ffi o £10.50 am: 

 • ladrad, colled ayb. o drwydded eiddo, tystysgrif eiddo clwb neu grynodeb o drwydded neu dystysgrif, neu o hysbysiad digwyddiad dros dro neu drwydded bersonol
 • hysbysiad o newid enw neu gyfeiriad deiliad trwydded eiddo neu DPS
 • hysbysiad o newid enw clwb neu newid mewn rheolau clwb
 • hysbysiad o newid cyfeiriad cofrestredig clwb
 • hysbysiad o newid cyfeiriad deiliad trwydded bersonol

Cyswllt

E-bostiwch environment.licensing@casnewydd.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm trwyddedu.

Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru, NP20 4UR

 

Cysylltwch â ni