Goruchwylwyr drysau

Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (SIA)

Daeth Deddf y Diwydiant Diogelwch Preifat 2001 i rym yng Nghymru, o ran goruchwylwyr drysau, ym mis Medi 2004.

Mae'n drosedd o dan Ddeddf y Diwydiant Diogelwch Preifat 2001 i weithio fel goruchwylydd drws di-drwydded, boed hynny ar y llinell flaen neu beidio.

Gwnewch gais am drwydded goruchwylydd drws