Cyllid ar gyfer cyflogaeth

Twf Swyddi Cymru

Mae Twf Swyddi Cymru yn talu cymhorthdal ar gyfradd yr isafswm cyflog cenedlaethol i gyflogi person ifanc.

Mae ar gael am 6 mis cyntaf y gyflogaeth a rhaid i'r busnes dalu am unrhyw wahaniaeth yn y cyflog.

 

Tîm Datblygu Cymunedol

Mae tîm datblygu cymunedol Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu cyllid ar raddfa fach a chymorth ymarferol i ymgymryd â pherson di-waith. E-bostiwch [email protected]

 

Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC)

Gall busnesau gael mynediad am ddim i setiau sgiliau arbenigol ar gyfer recriwtio graddedigion medrus o fewn:-           

 Ewch i’r wefan