Digwyddiadau busnes

Gweithdai Busnes Cymru 

Gweithdai am ddim - amrywiol bynciau, lleoliadau a dyddiadau ar gael 

Cyflymu Cymru i Fusnesau 

Gweithdai am ddim - amrywiol bynciau, lleoliadau a dyddiadau ar gael 

Gweminarau CThEM 

Gwybodaeth ar gael i fusnesau ac unigolion trwy gyfrwng gweminarau am ddim. 

Digwyddiadau a rhwydweithiau Busnes 

Bob Bore Mercher am 7:30am yn The Ridgeway Bar & Kitchen yng Nghasnewydd. Mae mynediad drwy wahoddiad yn unig. E-bostiwch: [email protected] am fanylion pellach neu ewch i'r wefan.

Bob chwarter mae'r clwb hefyd yn cynnal 'Brecwast Mawr' lle mae gwahoddiad agored yn cael ei estyn i bob busnes lleol. Mae'r fformat ar gyfer pob Brecwast Mawr yn union yr un fath, h.y. rhwydweithio wedi'i hwyluso, brecwast ysgafn a siaradwr gwadd. Mae'r digwyddiad yn costio £10 y tocyn.  Gallwch ddysgu mwy ac archebu eich tocyn yma. 

Clwb Busnes Dinas Casnewydd

Mae rhagor o wybodaeth yma.

Clwb Busnes Rhwydwaith Uno

Pob Bore Iau ym Mragdy’r Tiny Rebel, Tŷ-du, Casnewydd. Mae rhagor o wybodaeth yma.