Ardal Gwella Busnes

Pleidleisiodd busnesau yng nghanol tref Casnewydd o blaid sefydlu Ardal Gwella Busnes o 1 Ebrill 2015 ymlaen.

Mae Ardal Gwella Busnes yn gorff sy'n cael ei arwain a'i ariannu gan fusnesau, a ffurfiwyd i wella ardal fasnachol ddiffiniedig.

Bydd Ardal Gwella Busnes Casnewydd - Newport Now - yn cael ei hariannu'n bennaf gan fusnesau cymwys sy'n talu ardoll sy'n cyfateb i 1.25% o werth ardrethol eiddo cymwys.

Gwneud taliad yr Ardal Gwella Busnes