Project mosäig i'r swffragetiaid

Mosaic workshop_Feb 2019

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi gwneud cais llwyddiannus am arian o Gronfa Dreftadaeth i anrhydeddu mudiad y swffragetiaid a chynyddu ymwybyddiaeth o ganmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918.

Roedd y ddeddf yn galluogi pob dyn a rhai menywod dros 30 oed i bleidleisio, gan baratoi’r ffordd i roi’r bleidlais i bawb ym 1928 pan oedd pob menyw dros 21 oed yn gallu ar yr un telerau â dynion.   

Nod y project yw creu chwe mosäig ar wal St Paul’s Walk fel ffordd weledol o gofio am fudiad y swffragetiaid a grymuso menywod. 

Bydd y mosaigau yn creu man o ddiddordeb i bobl leol ac ymwelwyr â Chasnewydd. 

Bydd artist lleol yn gweithio gyda disgyblion ysgolion cynradd a grwpiau cymunedol i fraslunio, dylunio a chreu’r mosaigau. 

Bydd plac sy’n defnyddio technoleg ddigidol yn rhoi cyfle i ymwelwyr ddarganfod mwy am y dreftadaeth, gan eu galluogi i’w harchwilio a’i deall yn well. 

Mosaig Hanes Menywod Casnewydd (pdf)

  WELSH Heritage Fund logo Feb 2019Stephanie Roberts Art logo_WW1 mosaic_August2018