Citizens Advice Bureau

Mae swyddfa Cyngor Dinasyddion Casnewydd a'r holl wasanaethau wyneb yn wyneb ar gau dros dro oherwydd goblygiadau posibl Covid-19, ond mae cefnogaeth ar gael o hyd. Ewch i'w gwefan i gael gwybodaeth ychwanegol.