Citizens Advice Bureau

Mae Cyngor ar Bopeth Casnewydd yn cynnig cyngor cyfrinachol, diduedd ac annibynnol am ddim.

Mae eu swyddfa yng nghanol dinas Casnewydd yn 8 Corn Street, Casnewydd NP20 1DJ.

Ewch i'w gwefan i gael gwybodaeth ychwanegol.