Ceiswyr lloches

Caiff Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru ar gyfer Ceiswyr Lloches, Ffoaduriaid ac Ymfudwyr ei hariannu gan y Swyddfa Gartref i ddarparu corff cynghori ac ymgynghori annibynnol ar ymfudo yng Nghymru.

Mae'r Bartneriaeth yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid o'r sectorau statudol, gwirfoddol a chymunedol i ddatblygu polisïau a mentrau strategol yn ymwneud â cheiswyr lloches, ffoaduriaid ac ymfudwyr yng Nghymru.

Ewch i wefan y Bartneriaeth i gael rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt.

Simple overview of the legal asylum process

Darllenwch am fynediad i'r ysgol i geiswyr lloches