Dyddiadau allweddol

Dyddiadau allweddol yn hanes Casnewydd

OC75

Setliad milwrol Rhufeinig yn cael ei sefydlu yn Caerllion

OC864

Eglwys Sant Gwynllyw yn cael ei sefydlu gan Sant Gwynllyw

1140

Y castell pren cyntaf yn cael ei adeiladu ar Stow Hill

1385

Casnewydd yn cael ei siarter gyntaf gan Hugh, Iarll Stafford

1540

Llong Casnewydd yn cael ei gadael ar safle fyddai’n dod yn Lanfa’r Moderator

1672

Tŷ Tredegar yn cael ei gwblhau

1796

Agor camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

1810

Commercial Road a Commercial Street yn cael eu hadeiladu gan Gwmni Glanfa Tredegar Syr Charles Morgan

1839

Gwrthryfel y Siartwyr

1842

Doc y Dref yn agor – digon mawr ar gyfer llongau mwyaf y byd

1850

Mynwent St Gwynllyw yn agor fel mynwent gyhoeddus gyntaf y DU

1870

W H Davies, y bardd enwog yn cael ei eni yn Portland Street, Pillgwenlli

1877

Tiroedd athletig yn Rodney Parade yn agor

1894

Parc Belle Vue yn agor

1906

Pont Gludo’n agor

1909

Trychineb yn ystod gwaith adeiladu Doc Alexander – 39 dyn yn cael eu lladd

1937

Brenin George VI yn ymweld â Chasnewydd ac yn torri’r dywarchen gyntaf o adeilad newydd y Ganolfan Ddinesig

1949

Eglwys Sant Gwynllyw yn cael statws eglwys gadeiriol llawn

1962

Gwaith Spencer, Llanwern yn agor

1974

Y Cyngor yn prynu Tŷ Tredegar a 90 acer o dir parciau

1988

Casnewydd yn cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol am yr ail dro

2000

Casnewydd yn ennill Cymru yn ei Blodau am y pedwerydd tro

2002

Casnewydd yn cael statws dinas

2002

Llong Casnewydd yn cael ei darganfod gan adeiladwyr ar safle’r Theatr a’r Ganolfan Gelfyddydau newydd.

2004

Casnewydd yn cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhŷ Tredegar.

2010

Casnewydd yn cynnal Cwpan Ryder 2010, gyda thîm Ewrop yn dod i’r brig 

2014

Casnewydd yn cynnal Uwchgynhadledd NATO, 4/5 Medi