Cookies Cookies are small files stored in your browser and are used by most websites to personalise your visit. Follow the link to find out how
Newport City Council uses cookies.

Click the continue button for us to remember your decision.

 

Bywyd ar y Lefelau / Life on the Levels

Life on the Levels

Bywyd ar y Lefelau

Mae bywyd ar y lefelau yn dathlu treftadaeth ddiwylliannol y tirlun unigryw hwn trwy gofnodi straeon pobl sydd wedi byw, gweithio a chwarae ar y gwastadeddau.

Mae bywyd ar y lefelau yn ffurfio hanes llafar un o ardaloedd y wlad sydd wedi ei esgeuluso a'r fwyaf cuddiedig, o'r 1930au - 2000au, gan gadw gafael ar leisiau ac atgofion sydd mewn perygl o ddiflannu.

Dros y blynyddoedd, mae'r gwastadeddau wedi cefnogi ffermio, cynnal a chadw ffosydd, pysgota, ymolchi, gweithwyr ffowndri, seiri llong, potswyr, gwneuthurwyr basgedi pysgota, gweithwyr rheilffordd, a llawer mwy. Trwy gyfweliadau, llythyrau, dyddiaduron a ffotograffau rydym wedi creu archif gyfoethog o straeon a fydd yn adnodd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r arddangosfa hon yn ymateb ffotograffig i'r cyfweliadau hyfryd yma.

lluniau gan y ffotograffwyr Emma Drabble a Nanette Hepburn.

Life on the Levels

life on the levels celebrates the cultural heritage of this unique landscape by recording the stories of people who have lived, worked and played on the levels.

Life on the levels forms an oral history of one of the country's most hidden and overlooked areas, from the 1930s - 2000s, capturing voices and memories in danger of being lost.

In its time, the levels has supported farming, reen maintenance, fishing, bathing, foundry workers, ship wrights, poachers, putcher makers, railway workers, and many more. Through interviews, letters, diaries and photographs we have created a rich archive of stories and a resource for future generations.

This exhibition is a photographic response to those wonderful interviews.

Images by photographers Emma Drabble and Nanette Hepburn.

Location
Newport Museum & Art Gallery
Price
Free
Dates & Times
Tuesday 27 July
Wednesday 28 July
Thursday 29 July
Friday 30 July
Saturday 31 July
Tuesday 3 August
Wednesday 4 August
Thursday 5 August
Friday 6 August
Saturday 7 August
Tuesday 10 August
Wednesday 11 August
Thursday 12 August
Friday 13 August
Saturday 14 August
Tuesday 17 August
Wednesday 18 August
Thursday 19 August
Friday 20 August
Saturday 21 August
Tuesday 24 August
Wednesday 25 August
Thursday 26 August
Friday 27 August
Saturday 28 August
Tuesday 31 August
Contact
Oliver Blackmore
Tel
01633656656
More Information
More information at https://www.newport.gov.uk/
Subscribe to the what's on rss feed.