Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu Casnewydd

Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu Casnewydd

Gofal Plant

Chwilio Gofal Plant

Methu dod o hyd i’r hyn 'rydych yn chwilio amdano?

Cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd
telephone icon 0800 328 84 83 neu
envelope icon e-bostiwch wasanaeth gwybodaeth i deuluoedd Casnewydd a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

NewportFIS

Playschemes https://t.co/yKNApU2N7K - 16 hours ago

RT @nlsportsdev: FREE spaces have come available for Disability Inclusion Training, Friday 9.30am till 4.30pm @NISV. The DIT course… https://t.co/ZI5nOg7X5z - 17 hours ago

Ymwadiad

Mae'r wybodaeth hon wedi cael ei ddarparu at ddibenion dod o hyd i ofal plant ac ni ddylid ei defnyddio ar gyfer unrhyw reswm arall. Er y credir bod y wybodaeth yn gywir, dylech bob amser gysylltu â'r darparwr gofal i gadarnhau'r manylion. Nid yw'r wybodaeth yn adlewyrchu holl ddewisiadau gofal plant sydd ar gael yng Nghasnewydd.

Sylwer: Ni fydd grwpiau a restrir o dan y pennawd Clybiau Chwarae a Gweithgareddau wedi eu cofrestru gyda’r AGGCC gan eu bod naill ai yn ei gwneud yn ofynnol i rieni aros ar y safle, nid ydynt yn cael eu hystyried fel gofal plant neu mae'r grŵp yn rhedeg ar gyfer uchafswm o 1 awr 45 munud