English

Steve White

Steve White passMae coginio wedi bod yn rhan ganolog o fy mywyd ers pan oeddwn yn ifanc iawn - fy nhad yn tyfu ffrwythau, llysiau a pherlysiau yn yr ardd; fy mam a fy mam-gu yn coginio jam, siytni a phicls. Byddai bara ffres yn codi yn gyson yn y cwpwrdd crasu dillad neu’n cael ei dostio ar dân coed agored yn nhŷ mam-gu.

Roedd fy swydd flaenorol yn y Ruperra Arms ym Masaleg. Ro’n i’n gweithio yno am 4 mlynedd, o’i chychwyn cyntaf. Datblygodd fy enw da yno ac enillon ni bedair gwobr gan y Good Food Guide.  Roedd Gŵyl Fwyd Basaleg, yr oeddwn i’n gyfrifol am ei threfnu, yn hysbyseb gwych i’r ardal, ac mae’n dal i gael ei chynnal yn flynyddol.

Mewn gwestai y mae fy nghefndir yn bennaf. Dechreuais fy ngyrfa arlwyo 27 o flynyddoedd yn ôl, yn 14 oed. Roeddwn yng nghegin Celtic Manor yn gwneud profiad gwaith ac roeddwn yn gwybod mai dyma’r maes yr oeddwn am weithio ynddo.

Wedi gweithio mewn gwestai yng Nghasnewydd, roeddwn am newid byd ac es i i’r fasnach tafarnau/tai bwyta.
Rwyf wedi ennill nifer o wobrau yn ystod fy ngyrfa ac wedi cyflawni ambell gamp, gan gynnwys:

  • Pencampwr Coginio Cymru 1995
  • Tystysgrif Cacennau Cymru 1996
  • Gwobr Arian Blas ar Gymru 2001
  • Wedi coginio ar gyfer y Frenhines yn 2002
  • Enillydd gwobr Salon Culinaire 2005
  • Enillydd gwobr Salon Culinaire 2006
  • Pencampwr coginio rhyngwladol Cymru 2006
  • Gorau’n y dosbarth gan sefydliad Coginio Cymru yn 2006
  • Pencampwr Great British Pie yn 2012
  • Gwobr Good Food yn 2015, 2016 a 2017

Yn gweithio erbyn hyn yn y Red Lion yng Nghaerllion, rydym wedi gweddnewid patrymau bwyta allan, yn coginio bwyd Eidalaidd traddodiadol coeth ond lled anffurfiol – yn gigoedd Eidalaidd, bwyd môr, pizzas wedi eu coginio mewn ffwrn gerrig a phasta ffres.

Newport FF Skyline black-1200