English

Noddwyr a chyfeillion

Ni fyddai'n bosibl cynnal Gŵyl Fwyd Casnewydd heb gefnogaeth ein noddwyr.

Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 9 oed eleni, hoffem ddiolch i'r holl ffrindiau a noddwyr sydd wedi bod yn hael iawn drwy gynnig eu cefnogaeth.

  • Newport Now
  • The Celtic Manor Resort
  • Pobl Group
  • Horton's Coffee House

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n ddiflino yn ystod y cyfnod cyn diwrnod yr ŵyl ac ar ddiwrnod yr ŵyl ei hun.  Mae eu cefnogaeth wedi sicrhau ei bod yn bosibl tyfu’n digwyddiad blwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae Gŵyl Fwyd Casnewydd yn ddigwyddiad nid er elw, wedi’i drefnu gan Gyngor Dinas Casnewydd.  Mae wedi’i ariannu drwy grantiau, nawdd ac yn cael cefnogaeth gan gorff o wirfoddolwyr.

Ers y digwyddiad cyntaf yn 2010, mae fformat yr ŵyl wedi newid wrth iddi dyfu o ran maint a phoblogrwydd.  Mae dros 20,000 o bobl yn dod i’r ŵyl, gan ei gwneud hi’n un o ddigwyddiadau mwyaf Casnewydd sy’n denu’r nifer fwyaf o ymwelwyr.

Niferoedd ymwelwyr a marchnata:

Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r gwaith o hyrwyddo’r digwyddiad, ac mae’n cael ei hyrwyddo ar sawl llwyfan gwahanol:

  • Hyrwyddo cyn ac ar ôl y digwyddiad ar Materion Casnewydd – papur newydd Cyngor Dinas Casnewydd, sy’n cyrraedd dros 67,000 o gartrefi a busnesau yng Nghasnewydd.
  • Amlwg iawn mewn ardaloedd cyhoeddus drwy hysbysebu baneri ar bolion lamp hyd at 6 wythnos cyn a chan gynnwys diwrnod yr ŵyl.
  • Pecyn cyfryngau cymdeithasol llawn gyda dolenni at lwyfannau cyfryngau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd o gyfrifon Twitter, Facebook ac Instagram Gŵyl Fwyd Casnewydd.
  • Ymgysylltiad digidol drwy restri gwyliau arbennig ar-lein a Croeso Cymru.com

Os hoffech gymryd rhan drwy fod yn noddwr neu gynnig gwirfoddolwyr fel rhan o’ch cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ar gyfer y digwyddiad gwych hwn yng nghanol y ddinas, gwyliwch ein ffilm fer  a chysylltwch â ni dros e-bost yn newportfoodfestival@newport.gov.uk - byddai’n wych clywed gennych!

Newport FF Skyline black-1200