English

Noddwyr a chyfeillion

Ni fyddai'n bosib cynnal Gŵyl Fwyd Casnewydd heb gefnogaeth ein noddwyr.

Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 8 oed eleni, hoffem ddiolch i'r holl ffrindiau a noddwyr sydd wedi cynnig eu cefnogaeth caredig.

Diolch i'n prif noddwr, Bragdy Tiny Rebel, sy’n ein cefnogi am y drydedd flwyddyn yn 2018.

Diolch anferthol hefyd i Newport Now – noddwyr ein ardal sioeau gogyddion yn y Farchnad, Grŵp Pobl am adael i ni ddefnyddio eu hardal dderbynfa ar gyfer sioeau gan gogyddion ac i’r Celtic Manor sydd yn noddi ein cystadleuaeth cogydd ifanc Teenchef blynyddol.

Eleni carem ddiolch hefyd i Friars Walk am eu cefnogaeth i’r digwyddiad dinesig gwych hwn.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n tîm o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio’n ddiflino yn y cyfnod yn arwain at ac yn ystod diwrnod yr ŵyl.  Mae eu cefnogaeth wedi ei gwneud yn bosib i ni ehangu’r digwyddiad bob blwyddyn.

Byddwch yn rhan o rywbeth MAWR.Dewch yn noddwr yn 2019!
Os hoffech fod yn un o noddwyr y digwyddiad canol dinas gwych hwn, gwyliwch ein ffilm fer ac edrychwch ar ein pecyn i noddwyr neu cysylltwch â ni dros e-bost - newportfoodfestival@newport.gov.uk - byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Newport FF Skyline black-1200