English

Noddwyr a chyfeillion

Ni fyddai'n bosibl cynnal Gŵyl Fwyd Casnewydd heb gefnogaeth ein noddwyr.

Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 9 oed eleni, hoffem ddiolch i'r holl ffrindiau a noddwyr sydd wedi bod yn hael iawn drwy gynnig eu cefnogaeth.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n ddiflino yn ystod y cyfnod cyn diwrnod yr ŵyl ac ar ddiwrnod yr ŵyl ei hun.  Mae eu cefnogaeth wedi sicrhau ei bod yn bosibl tyfu’n digwyddiad blwyddyn ar ôl blwyddyn.

Byddwch yn rhan o rywbeth MAWR.Dewch yn noddwr yn 2019!
Os hoffech chi ddod yn noddwr i’r digwyddiad gwych yng nghanol y ddinas, gwyliwch ein ffilm fera chysylltu â ni dros e-bost - newportfoodfestival@newport.gov.uk– bydden ni’n falch o glywed gennych!

Newport FF Skyline black-1200