English

Noddwyr a chyfeillion

Ni fyddai'n bosib cynnal Gŵyl Fwyd Casnewydd heb gefnogaeth ein noddwyr.

Wrth i ni ddathlu ein pen-blwydd yn 9 oed eleni, hoffem ddiolch i'r holl ffrindiau a noddwyr sydd wedi cynnig eu cefnogaeth hael.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n ddiflino i baratoi ar gyfer dydd yr ŵyl a dros yr ŵyl ei hun.  Mae eu cefnogaeth wedi ei gwneud yn bosib i dyfu’r digwyddiad o flwyddyn i flwyddyn.

Byddwch yn rhan o rywbeth MAWR. Cymerwch ran yn 2019!

Os hoffech gymryd rhan drwy fod yn noddwr neu gynnig gwirfoddolwyr fel rhan o’ch cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol ar gyfer y digwyddiad gwych hwn yng nghanol y ddinas, gwyliwch ein ffilm fer  a chysylltwch â ni dros e-bost yn newportfoodfestival@newport.gov.uk - byddai’n wych clywed gennych!

Newport FF Skyline black-1200