English

Cynhyrchwyr

Newport Food Festival 2014-46 web sizeBydd tua 80 o arddangoswyr eleni yn barod i lenwi eich oergell â danteithion gan gynnwys cigoedd, cawsiau, perlysiau a jamiau, mathau o fara, cacennau a chrempogau, a phasteiod, olewau a sawsiau.

Ar ôl crwydro drwy’r cynigion a’r gweithgareddau a magu chwant bwyd, bydd digon o ymborth i ddewis ohono – bwydydd Asiaidd, Groegaidd, Eidalaidd neu Gymreig, byrgyrs, pizza, paella neu fwyd môr, ac wrth gwrs hufen iâ i’w fwynhau yn yr haul (gobeithio!) .

Dysgwch fwy am bwy sy’n arddangos ei gynnyrch gwych yn yr ŵyl fwyd eleni.

 Pwy sydd yma 

Cwrw a Seidr 

 

 

 

Hallets Real Cider
Gwatkin Cider
Tiny Rebel
Tudor Brewery
Ty Gwyn Cider
Untapped Brewing Co.
Williams Brothers Cider

Bara, Bisgedi a Chacennau 

 

 

 

 

 

Beth's Bakes
Doughnutterie
Everest Bakehouse
Flapjack Fairy
Good & Proper Brownies
Honeybunch Cake Company
Hot Welshcakes by Mum and Me
Isabel's Bakehouse
Jayne's Bakes
Mrs Brown's Bakes
Ridiculously Rich by Alana
The Angel Bakery

Caws a Chynnyrch Llaeth 

 

 

Batch Farm Cheese Makers
Caws Cenarth Cheese
Calon Wen Organic Dairy
Cowpot
Glastonbury Cheese

Melysion 

 

 

 

Ally's Confectionary
Chockshop
Churros Ole
Dinky Donuts
Dugan's Patisserie Ltd
Nature's Pantry
Nuts About Cinnamon
Taffy's Treats
The Welsh Confection

Diodydd a Bwyd Poeth  

 

 

 

 

 

 

Be Sweet
Bwydiful
Flour'd Up
Hogi, Hogi, Hogi
Makasih
Meat & Greek
Noodles in a Box
Parc Pantry
Pod Events
Tasty Bites
The Original Goodfillas Company
Vittorios Restaurant
Signore Twister

Jamiau a pherlysiau 

 

 

 

 

 

Asia Spice Box

Claire's Kitchen
Ginger Beard's Preserves
Go Spice Mixes Ltd
Heather's Harvest
Oscar's Kitchen
Parva Spices
Sorai
Stainswick Farm Oil LLP
The Preservation Society

Bwydydd Sawrus a Chigoedd

 

 

 

Coity Bach
Cooper's Gourmet Foods
Gourmet Meat Centre (Seasons)
Little Jack Horners
Mr & Mrs Olive UK Ltd
Samosa Co
The Parsons Nose
The Unusual Pork Pie Company
Traditional Welsh Sausage Company

Gwin a Gwirodau 

 

 

 

Cusan Welsh Cream Liqueur
Cwm Deri Vineyard
Eccentric Gin
Field Bar Gin
Levicta Wines
Riverside Spirits
Rose Cottage Drinks

Diodydd Di-Alcohol  

 

Handlebar Barista
Varsity Coffee
Hard Lines Coffee
Leaf and Petal

Stondinau heb fod yn rhai bwyd 

 

Grandma Bees Natural Skincare
Rhiannon Art Ltd
RSPB
The Sunday Girl Company
Velindre NHS Trust - Velindre Cookbook

   Newport FF Skyline black-1200