English

Gŵyl Bwyd a Diod Casnewydd

Bydd Gŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd yn dychwelyd i ganol y ddinas ddydd Sadwrn 6 Hydref 2018.

Bydd rhai o’r cogyddion lleol gorau yn dangos eu sgiliau ym marchnad Casnewydd a derbynfa’r Grŵp Pobl (pen uchaf y Stryd Fawr) a bydd Friars Walk yn cynnal arddangosiadau  gan gogyddion o’u bwytai.

Bydd adloniant  stryd i’r ifanc a’r ifanc eu hysbryd gan gynnwys modelu balwnau, a cherddoriaeth gan y band lleol gwych, Wonderbrass.

Yn ogystal â hyn, bydd dros 80 o stondinau cynhyrchwyr ar hyd y Stryd Fawr, gwaelod Heol y Bont, Sgwâr Westgate ac, yn newydd ar gyfer 2018, bydd stondinau wedi’u lleoli ar Heol Griffin hefyd. 

Gobeithiwn eich gweld chi yno ddydd Sadwrn 6 Hydref ac y bydd yr haul yn tywynnu!

Mwynhewch flas o ddigwyddiad 2017 ar YouTube

NFF 2017 stalls

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y digwyddiad yn 2017; o’r masnachwyr i gogyddion - a baratôdd ddanteithion blasus ac arddangosiadau i dynnu dŵr i’r dannedd - i’r diddanwyr a ddaeth â hwyl a chwerthin i dros 20,000 o bobl drwy gydol y dydd.  Roedd llawer o gyffro ledled y ddinas ac roedd yn wych gweld cymaint o bobl ddaeth yno hefyd yn cymryd rhan!

Newport FF Skyline black-1200