English

Ŵyl Bwyd a Diod Casnewydd

Gŵyl fwyd yn dychwelyd!

Bydd Gŵyl Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd yn dychwelyd i ganol y ddinas ddydd Sadwrn 7 Hydref 2017. 

Stalls NFF 2016Mwynhawyd Gŵyl Fwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd 2016 gan dros 14,000 o bobl. Y llynedd, darparodd masnachwyr, cogyddion a diddanwyr ddanteithion coginio ac arddangosiadau a oedd yn tynnu dŵr o'r dannedd – y gobaith yw y bydd y digwyddiad hyd yn oed yn fwy ac yn well eleni! Lawrlwytho rhaglen eleni

 

Nid yw’r Ŵyl Fwyd ynglŷn â’r stondinau a’r arddangosfeydd yn unig. Edrychwch ar ein taflen gynigion.

Cefnogwyr a noddwyr yr ŵyl eleni yn Tiny Rebel, Gwesty’r Celtic Manor, The Golden Lion Magwyr, y Newport Now.

Newport FF Skyline black-1200