English

Ŵyl Bwyd a Diod Casnewydd

Gŵyl fwyd yn dychwelyd!

Dychwelodd Gŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd i ganol y ddinas Ddydd Sadwrn 7 Hydref 2017.  

Diolch i bawb a oedd yn rhan o’r digwyddiad, o fasnachwyr a chogyddion – a ddarparodd ddanteithion blasus ac arddangosiadau i dynnu dŵr i’r dannedd – i’r diddanwyr a ddaeth â hwyl a chwerthin i dros 20,000 o bobl drwy gydol y dydd.  Roedd llawer o gyffro ledled y ddinas ac roedd yn wych gweld cymaint o bobl ddaeth yno hefyd yn cymryd rhan!  

NFF 2017 stalls

Noddwyr a chefnogwyr digwyddiad eleni oedd y prif noddwr Tiny Rebel Brewery, yn ogystal â Celtic Manor Resort, The Golden Lion Magor, Llywodraeth Cymru a Newport Now.

Newport FF Skyline black-1200