English

Gŵyl Fwyd Casnewydd

Bydd un o ddigwyddiadau mwyaf y flwyddyn, Gŵyl Fwyd Casnewydd yn dychwelyd i’r ddinas ddydd Sadwrn 5 Hydref 2019.

Mae disgwyl y daw miloedd i ymweld â’r stondinau a fydd ar hyd y Stryd Fawr, Stryd y Bont a Westgate Square yng nghanol y ddinas.

Bydd y digwyddiad am ddim, a gynhelir gan Gyngor Dinas Casnewydd gyda chymorth gan Newport Now, Celtic Manor Resort, Friars Walk, Horton's Coffee House a Pobl  yn cynnwys adloniant stryd ac arddangosiadau coginio.

Bydd rhaglen o arddangosiadau gan gogyddion yn digwydd yng Ngheginau’r Ŵyl ym Marchnad Casnewydd ac yn ardal dderbyn swyddfeydd Grŵp Pobl ym mhen uchaf y Stryd Fawr.

Bydd y cogyddion lleol yn cynnwys Hywel Jones, noddwr Gŵyl Fwyd Casnewydd, Anil Kardadkhar o Curry on the Curve a Ben Periam o The Pod, a fydd oll yn dangos eu sgiliau i bobl flasu a rhoi tro ar y ryseitiau gartref.

Bydd ffeinal cyffrous cystadleuaeth y Cogydd Ifanc hefyd i’r bobl ifanc sy’n awyddus i ddangos eu sgiliau am 11am ar ddiwrnod yr ŵyl. 

Yn newydd ar gyfer 2019 mae Horton's Coffee House yn Millenium Walk, yr ochr draw i bont droed Casnewydd, a fydd yn cynnal nifer o sgyrsiau coffi ac arddangosiadau celf coffi a fydd yn cael eu cynnal drwy’r dydd. 

 Un o’r uchafbwyntiau fydd cogyddion lleol a chenedlaethol gwych yn cynnwys un o raglen Dirty Sanches, y cogydd teledu Matthew Pritchard, sy’n cynnal sioe goginio figan y BBC, Dirty Vegan a fydd yma diolch i Friars Walk.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: “Rydym wrth ein boddau yn cynnal unwaith eto ein Gŵyl Fwyd Casnewydd boblogaidd yng nghanol y ddinas, ynghyd â’n cefnogwyr.

“Rwy’n siŵr y byddwn yn croesawu miloedd o breswylwyr ac ymwelwyr i’n digwyddiad am ddim. Gobeithio y bydd y tywydd yn garedig! Rwy’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno.”


Mwynhewch flas o ddigwyddiad ar YouTube

NFF 2017 stalls

Follow us:    Facebook           Twitter            Instagram

Newport FF Skyline black-1200