English

Gŵyl Fwyd Casnewydd

Mae ceisiadau am stondin yn yr ŵyl fwyd eleni bellach wedi cau.


Roedd Gŵyl Fwyd Casnewydd - un o ddigwyddiadau mwyaf y flwyddyn - yn ôl yn y ddinas ddydd Sadwrn 5 Hydref 2019.

Ymwelodd miloedd o bobl â’r stondinau yng nghanol y ddinas a oedd wedi’u lleoli ar hyd y Stryd Fawr, Heol y Bont a Sgwâr Westgate.

Roedd y digwyddiad am ddim hwn, a gynhaliwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd gyda chefnogaeth Newport Now, y Celtic Manor, grŵp Pobl a siop goffi Horton, yn cynnwys arddangosiadau coginio a gynhaliwyd yng ngheginau’r ŵyl ym Marchnad Casnewydd ac yn ardal dderbynfa swyddfeydd y grŵp Pobl ar ben y Stryd Fawr.  

Roedd hefyd digonedd o adloniant stryd i’r teulu cyfan.

Yn newydd ar gyfer 2019 cynhaliodd siop goffi Horton, yn Llwybr y Mileniwm, yr ochr draw i bont droed Casnewydd, nifer o sgyrsiau coffi ac arddangosiadau celf coffi ac ychwanegodd Friars Walk at y digwyddiad gyda’u pentref fegan llysieuol eu hunain ac arddangosiadau cogyddion gan gogyddion lleol a chenedlaethol, gan gynnwys cogydd Dirty Sanchez TV, Matthew Pritchard.

Roedd yr haul yn tywynnu eleni ac rydym yn gobeithio y bydd 2020 - sef ein pen-blwydd yn 10 oed - yr un mor garedig i ni!

Rydym yn brysur y tu ôl i’r llenni yn sicrhau y bydd ein 10fed mlynedd yn dathlu’r bwyd a diod sydd gan Gasnewydd i’w gynnig.


Mwynhewch flas o ddigwyddiad ar YouTube

NFF 2017 stalls

Follow us:    Facebook           Twitter            Instagram

Newport FF Skyline black-1200