English

Gŵyl Bwyd a Diod Casnewydd

Bydd Gŵyl Bwyd a Diod Tiny Rebel Casnewydd yn dychwelyd i ganol y ddinas ddydd Sadwrn 6 Hydref 2018.  

Rydym yn brysur yn gweithio i sicrhau diwrnod gwych arall i chi gyda chynhyrchwyr yn arddangos eu bwyd blasus, sioeau gan gogyddion ac adloniant i’r teulu oll.

Os ydych yn fusnes lleol ac am gynnal cynigion arbennig yn ystod yr wythnos cyn yr ŵyl neu ar ddiwrnod yr ŵyl, llenwch y Ffurflen Gais Fringe (pdf) a byddwn yn hyrwyddo’r cynigion hyn ar eich rhan.

Mwynhewch flas o ddigwyddiad 2017 ar YouTube

NFF 2017 stalls

Diolch i bawb a gymerodd ran yn y digwyddiad yn 2017; o’r masnachwyr i gogyddion - a baratôdd ddanteithion blasus ac arddangosiadau i dynnu dŵr i’r dannedd - i’r diddanwyr a ddaeth â hwyl a chwerthin i dros 20,000 o bobl drwy gydol y dydd.  Roedd llawer o gyffro ledled y ddinas ac roedd yn wych gweld cymaint o bobl ddaeth yno hefyd yn cymryd rhan!

Newport FF Skyline black-1200