English

Hywel Jones

Mae Hywel Jones yn Gogydd Gweithredol yn Restaurant Hywel Jones a The Brasserie yng Ngwesty Lucknam Park.

Hywel Jones Chef bioDechreuodd ei yrfa gyda David Nichols yn y Royal Garden ac ar ôl hynny aeth i weithio fel Chef de Partie mewn dau sefydliad 3-seren Michelin – Chez Nico  at 90 a Marco Pierre White. 

Gwellodd ei sgiliau ymhellach fel is Sous Chef yn Le Soufflé, sydd â seren Michelin.  Yn dilyn hynny, enillodd ei seren Michelin gyntaf ym mwyty Foliage yng ngwesty’r Mandarin Oriental Hyde Park. Yma bu yn rôl y Prif Gogydd am bum mlynedd cyn dod yn Gogydd Gweithredol ar y Pharmacy Restaurant yn Notting Hill.  Yn 2004, ymunodd Hywel â Lucknam Park a chafodd Seren Michelin yn 2006.

Derbyniodd Hywel wobr Cogydd Gwesty’r Flwyddyn yng Ngwobrau Hotel Catey 2007, ac mae wedi rhoi bwydlenni campus at ei gilydd yn y bwyty sydd â Seren Michelin ac yn fwy diweddar fel rhan o’r profiad bwyta cyfoes sydd i’w gael yn The Brasserie.

Lle bo modd, mae Hywel yn defnyddio cynhwysion lleol gan gynnwys perlysiau o ardd berlysiau helaeth Lucknam Park. Mae wedi meithrin perthynas bersonol â'i gyflenwyr lleol gan sicrhau bod ganddo gynhwysion o ansawdd uchel sydd bob amser yn adlewyrchu'r tymor.

Ym mis Tachwedd 2012, dan arweiniad Hywel, agorodd y gwesty ysgol goginio newydd sbon i gynnig amrywiaeth eang o gyrsiau i'r sawl sy'n mwynhau coginio.

Mae’r cyrsiau’n amrywiol iawn, o fwyd stryd India i fwyd Prydain Fawr, prydau'r tymor, cyrsiau hanner diwrnod i blant a sesiwn An Evening with Hywel, a fydd yn cynnwys sgwrs gan Hywel wrth iddo baratoi bwydlen pum cwrs.

Ym mis Ebrill 2017, cafodd bwyty Michelin y Park, ei ail-lansio dan yr enw Restaurant Hywel Jones by Lucknam Park. Mae’r arlwy newydd yn cynnwys dewis o dair bwydlen flasu wyth cwrs a bwydlen à la carte tri chwrs.

Cynhwysion y tymor a chynnyrch lleol fydd dan sylw yn y Fwydlen Flasu, a bydd y Fwydlen Flasu ‘Unigryw’ yn cynnwys detholiad o hoff brydau Hywel. Bwydlen flasu lysieuol fydd y trydydd ddewis.

Mae’r bwyty, sydd wedi ei osod yn yr ystafell ddawns gynt, wedi cael ei adnewyddu mewn modd sy’n gydnaws ag arddull glasurol yr ystafell, ac mae gosodiad newydd y byrddau yn ychwanegu elfen fwy cyfoes.

Dywedodd y Cogydd Gweithredol, Hywel Jones, “ers cyrraedd Lucknam Park yn 2004, mae'r gwesty wedi dod yn rhan fawr a phwysig o’m bywyd.  Mae bob amser wedi bod yn fraint gweithio mewn amgylchedd mor brydferth gyda thîm sydd mor dalentog, ac rydw i bob amser yn ymdrechu i baratoi a gweini bwyd o'r safon orau. Mae lansiad Restaurant Hywel Jones gan Lucknam Park yn anrhydedd fawr i mi ac mae’n garreg filltir yn fy ngyrfa. Rydw i’n edrych ymlaen at rannu’r daith gyffrous hon”.

Newport FF Skyline black-1200