English

Adloniant

Mae gennym lawer o weithgareddau AM DDIM i blant yng Ngŵyl Bwyd a Diod Casnewydd a gynhelir ar ddydd Sadwrn 5 Hydref gan gynnwys;

  • paentio wynebau gan Dechrau’n Deg
  • te parti crwydrol gyda’r Cake Ladies
  • Bumble Bees - yr helwyr paill anwesol
  • Spring Chickens a fydd wrthi’n brysur yn rhoi siocled ac ambell i gwtsh i’r cywion bach, yn  clebran gyda’r merched ac yn rhoi stŵr i’r dynion!
  • Magic Chef a fydd yn modelu gyda balwnau ac rhannu balwnau ar siâp anifeiliaid a gwrthrychau ar gais.

Lawrlwythwch y rhaglen lawn (pdf)

Ents montage for web

Newport FF Skyline black-1200