English

Entertainment

Mae gennym llawer o weithgareddau plant AM DDIM yng Ngŵyl Fwyd Tiny Rebel Casnewydd ddydd Sadwrn 6 Hydref gan gynnwys...

Wonderbrass
Mae Wonderbrass yn ‘ffrwydrad o sŵn’ sy’n dod â chymysgedd o jazz New Orleans, ska, ffync a hwyl i gynulleidfaoedd ledled y wlad.

Chic Eggs
Ynghyd â’u cogydd, mae’r wyau hyn yn rhyngweithio â’r cyhoedd; yn trydar â phleser, yn chwilio sylw, cuddio tu mewn i’r cregyn a phluo. 

Hungry Chefs
Bydd y cogyddion seren Michelin hyn a’u meddyliau mawr yn cerdded ar stiltiau enfawr, gan ddefnyddio’u synnwyr arogl arbennig i ddod o hyd i ddanteithion! Os ydych yn ffodus byddan nhw’n tylino’ch ysgwyddau, yn rhoi sesnin arnoch â’u greindiwr papur du mawr ac yn rhoi garnais arnoch gyda tamaid o bersli o’u dewis cludadwy o berlysiau. 

01.10.15 mh Newport Food Festival 194Peintio Wynebau Dechrau'n Deg
Stensils wyneb a gweithgareddau lliwio plant yng nghaffi Marchnad Casnewydd gan dîm Dechrau’n Deg Cyngor Dinas Casnewydd.

 

Magic Chef
Cogydd sy'n modelu balwnau yn y digwyddiad, yn creu rhai siâp anifeiliaid ac eraill ar gais. 

Newport FF Skyline black-1200