English

Dion Tidmarsh

Dion Tidmarsh web sizedDion Tidmarsh yw prif gogydd The Stuffed Dormouse yng Nghaerllion.  

Dechreuodd ei yrfa dan adain y Pen-cogydd penigamp Trefor Jones ac oddi yno aeth i’r Berkeley Hotel yn Knightsbridge i weithio gyda’r Pen-cogydd Gweithredol Andrew Turner yn eu Bwyty 4 Rhosyn o fri.

Oddi yno aeth i weithio yn Quaglinos yn Llundain ac mae wedi bod yn Ben-cogydd mewn sawl bwyty gan gynnwys; The Orient Express - yn gweithio ar Northern Belle, Hurst House Group i Neil Morrisey lle'r oedd yn gyfrifol am eu grŵp o fwytai a oedd yn cynnwys Hurst House Talacharn, Three Mariners, Browns Hotel a’r clwb i aelodau preifat, Hurst House, yn Covent Garden Llundain.

Yna bu’n Ben-cogydd yn Newbridge on Usk i Chris Evans nes iddo gael ei werthu i’r Celtic Manor.

Newport FF Skyline black-1200