English

Chris Williams

Mae Chris Williams wedi bod yn gogydd am 16 mlynedd ac wedi treulio hanner y blynyddoedd hynny yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog fel cogydd yn teithio ledled y byd.   

Mae wedi teithio i wledydd gan gynnwys Gogledd Iwerddon, Bavaria, Canada, Yr Almaen, Ynysoedd Falkland, Cyprus ac America ac mae wedi cynrychioli’r Fyddin Brydeinig mewn llawer o gystadlaethau coginio.

Mae Chris wedi bod gyda Wagamama Casnewydd ers iddo agor yn 2016.  Ar gyfer ei arddangosiad bydd yn coginio prydau Asiaidd blasus yn seiliedig ar fwydlen Wagamama sydd wedi’i chreu i fodloni, maethu, cynnal ac ysbrydoli.  

Yn Wagamama gall cwsmeriaid ddewis o bob math o brydau reis a nwdls, ynghyd â saladau ffres a seigiau ochr y gellir eu rhannu.  Ceir hefyd bwdinau, suddion ffres, diodydd poeth, gwin, a chwrw Asiaidd.

Newport FF Skyline black-1200