English

Anil Karhadkar

Ar ôl gweithio ar draws cyfandiroedd, dechreuodd Anil Karhadkar ei yrfa ym 1994 yn gweithio yn The Leele Kempinski Mumbai, India – gwesty moethus 5 seren.

Cafodd Anil y fraint o weithio mewn gwestai a bwytai pwrpasol gan hefyd arwain timau o hyd at 120 o gogyddion. 

Mae hefyd wedi datblygu cysyniadau manwerthu ar gyfer brandiau stryd fawr mawr ac roedd yn un o’r rhai cyntaf i farchnata â chysyniad Indiaidd iach gyda Curry on the Curve drwy amnewid braster am iogwrt braster isel a phiwrî ffacbys ac ati.

Yn ffotograffydd bwyd brwd, mae Anil yn cynnal sesiynau coginio byw a gweithgareddau adeiladu tîm drwy goginio.

Edrychwn ymlaen at weld beth fydd yn ei goginio i ni ar ddiwrnod yr ŵyl!

Newport FF Skyline black-1200