Arddangosfa / Exhibition: 'Wedi'i ysbrydoli gan…' / 'Inspired by...'

'Wedi'i ysbrydoli gan…'

Cydweithrediad rhwng Coleg Gwent, Campws Dinas Casnewydd ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd.

Mae'r arddangosfa hon yn gasgliad o ddarnau celf wedi'i greu gan ddysgwyr lefelau 1, 2 a 3 o adran Celf a Dylunio Campws Dinas Casnewydd Coleg Gwent. Cafodd y myfyrwyr her i ymateb yn weledol i'r arddangosfeydd parhaol a chasgliad celf Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd.

Mae'r myfyrwyr wedi ymweld â'r amgueddfa gan ddefnyddio arddangosfeydd fel man cychwyn i ysbrydoli eu gwaith eu hunain. Mae'r gwaith a wnaed yn ymateb i, neu'n cyflwyno sylwadau ar, yr arddangosfeydd a'r gwaith celf. Mae rhai o'r darnau yn tynnu sylw at orffennol Casnewydd, a'r oes sydd ohoni. Bydd y gwaith yn mynegi barn, yn ymchwilio ac yn dathlu agweddau ar dreftadaeth fawr Casnewydd, ei hanes diwydiannol, a datblygiad Glan-yr-afon a chyfoethogi ardaloedd megis Glan-yr-afon.

'Inspired by …'

A collaboration between Coleg Gwent, City of Newport Campus and Newport Museum and Art Gallery.

This exhibiton is a collection of art pieces produced by levels 1, 2 and 3 learners from the Art and Design department of Coleg Gwent City of Newport Campus. The students were challenged to visually respond to the permanent exhibits and art collection of Newport Museum and Art Gallery.

The students have visited the museum using the exhibits as a starting point to inform their own practice. The work produced reponds to, or comments on, the exhibits and art work on display. Some pieces draw parallels to Newport's past and present. The work will comment, explore and celebrate aspects of Newport's, rich heritage, its industrial past, right up to today's Riverside development and gentrification of the Riverside area.

Key information...

Location

Newport Museum & Art Gallery

Dates & Times:

Price

FREE

Event Type

Exhibition