Crefftau i'r Teulu / Family Crafts

Yn ystod Gwyliau'r Pasg eleni byddwn yn lliwio ac addurno masgiau anifeiliaid y Pasg. Ymunwch รข ni ddydd Mercher 24 Ebrill

Mae 15 lle ar gael ar gyfer pob un o'r 3 sesiwn, sy'n dechrau ar yr awr:

10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00

Cynigir lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin. Does dim modd cadw lle - galw heibio yn unig.

Cofiwch fod rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag ef.

Yn addas i blant 5 - 11 oed.

Mae Crefftau i'r Teulu yn digwydd yn yr Oriel Gelf ar y trydydd llawr.

This Easter Holiday we will be colouring and decorating Easter animal masks. Join us on Wednesday 24th April

15 places are available for each of the 3 sessions, which start on the hour:

10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00

Places are allocated on a first come first serve basis on the day. No booking - drop-in only.

Please be aware that children must be accompanied by an adult.

Suitable for children aged 5 - 11

Family Crafts take place in the Art Gallery on the third floor.

Key information...

Location

Newport Museum & Art Gallery

Dates & Times:

Price

FREE

Event Type

Art and craft Family