Dydd Gwener Arbennig y Teulu - Straeon ar y Bont!

Ymunwch â The Public Theatre ar gyfer sesiwn adrodd stori ryngweithiol wrth i ni fynd ar daith ar draws Pont Gludo Eiconaidd Casnewydd. Mae'r Theatr Gyhoeddus yn awyddus i rannu eu 'Dirgelwch Cryno' o'r Bont Gludo drwy gyfrwng taith sain a dweud stori. "Dewch i glywed beth sy'n digwydd pan mae'r staff yn gadael am y nos, sut y bu bron i'r bont gael ei gwerthu mewn sgâm ar y rhyngrwyd, a sut yr achubwyd David Blaine gan droli o Kwik Save a'r Pab pan aeth un o'i stynts ar y bont o'i le!" (Damweiniol llwyr yw unrhyw debygrwydd i ffeithiau neu ffuglen yn ymwneud â phontydd). Y Theatr Gyhoeddus Edrychwn ymlaen at groesawu teuluoedd i fod y cyntaf i glywed rhai o'r straeon cofiadwy hyn am y bont, a chael cyfle efallai i greu eu straeon eu hunain hefyd.

Cwrdd yn y ganolfan ymwelwyr, Usk Way ar gyfer gweithgareddau: 11-12pm, 12.15-1.15pm a 1.30-2.30pm Pont Gludo Casnewydd, Usk Way, Casnewydd NP20 2JG

Sylwer bod ein gweithgareddau i'r teulu oll AM DDIM ac wedi eu cyfyngu i 15 fesul gweithdy ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'r gweithgareddau ar gyfer plant 4-12 oed a rhaid bod oedolyn gyda phlant o bob oed ar bob adeg.

Key information...

Location

Transporter Bridge

Dates & Times:

Price

FREE

Event Type

Drama Family Workshops