Noson ganol haf ar y Bont Gludo / A mid-summer's evening at the Transporter Bridge

Ymunwch â ni ar Bont Gludo eiconig Casnewydd y noson arbennig hon i wylio'r haul yn machlud ar ddiwrnod hiraf y flwyddyn. Bydd y digwyddiad arbennig hwn yn cynnwys adloniant gan Gôr Meibion Dinas Casnewydd, teithiau gondola a'r cyfle unigryw i weld yr olygfa odidog o'r lefel uwch drwy gerdded dros y top tan y machlud am 9:30pm. Bydd pobl yn dal i groesi'r bont fel yr arfer tan tua 7:30pm, ac yna bydd angen tocynnau i'n digwyddiad arbennig, a theithiau gondola i gerddwyr yn unig rhwng 8 a 9:30pm. Y cyntaf i'r felin fydd hi i gael tocyn, y gallwch eu prynu ar y noson am £5 i oedolion a £3 i blant. Hefyd, gwerthfawrogir rhoddion ychwanegol ar y noson tuag at ein hymgyrch Codi Arian i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. I fynegi eich diddordeb ac i gadw eich tocyn, anfonwch e-bost i transporter.bridge@newport.gov.uk gyda'ch manylion cyswllt a nifer y tocynnau yr hoffech. Nodyn ychwanegol: Cadwn yr hawl i ganslo'r digwyddiad hwn os yw'r tywydd yn wael, er cysur a diogelwch pobl ac yn yr achos hwn, byddwn yn sicrhau cyfathrebu hyn drwy'r cyfryngau cymdeithasol (Twitter: @NpNpTbridge a Facebook: tudalen Pont Gludo Casnewydd) cyn gynted â phosibl.

Awydd estyn yr achlysur? Beth am bryd o fwyd arbennig yng Ngwesty'r Waterloo, 113 Alexandra Road, Casnewydd, NP20 2JG rhwng 5:30 a 7pm. Edrychwch at y fwydlen arbennig ar gyfer digwyddiadau yma http://andersonsatthewaterloo.co.uk/events Cadwch le i osgoi cael eich siomi - Ffôn: 01633 264266 info@andersonsatthewaterloohotel.co.uk

Key information...

Location

Transporter Bridge

Dates & Times:

Price

£5 / £3

Event Type

Entertainment Family Fundraiser Seasonal event