Cardiff Garrison / Gwarchodlu Caerdydd

Cardiff Garrison are a group of medieval re-enactors who demonstrate the life and times surrounding the Newport Ship.

Different team members specialise in crafts (including spinning and weaving), music and cooking as well as medieval weapons and armour.

Come and immerse yourself in medieval life, try on the clothes and the armour and live like a medieval Newportonian.

Mae Gwarchodlu Caerdydd yn group o ail-grewyr canoloesol sy'n dangos bywyd ac amserau'r cyfnod adeg Llong Casnewydd.

Mae aelodau amrywiol y tîm yn arbenigo mewn ystod o grefftau (gan gynnwys nyddu a gwehyddu), cerddoriaeth a choginio yn ogystal ag arfau ac arfwisgoedd o'r Oesoedd Canol.

Dewch i ymdrwytho ym mywyd yr Oesoedd Canol, gwisgo'r gwisgoedd a'r arfwisgoedd a byw fel rhywun o Gasnewydd canoloesol!

Key information...

Location

Ship Centre

Dates & Times:

Price

Free event

Event Type

Entertainment Family Open day