Medieval Barber-Surgeon John / John y Barbwr-Llawfeddyg canoloesol at Newport Ship Centre

Barber -Surgeon John will see patients suffering pain and discomfort and offer the latest medieval treatments and cures as remedies. A little blood-letting, a light cut or the application of a leech, perhaps relieving the pressure on the brain through trepanning. The barber-surgeon is skilled at pulling teeth and extracting arrows and musket-balls in the heat of battle below decks. Whatever ails you, he can assist!

Bydd y Barbwr-Llawfeddyg John yn gweld cleifion yn dioddef poen a thrallod ac yn cynnig y triniaethau a'r meddyginiaethau canoloesol diweddaraf. Ychydig o ollwng gwaed, toriad bychan neu osod gelen, efallai rhyddhau pwysau ar yr ymennydd drwy drepannu. Mae'r barbwr-llawfeddyg yn sgilgar o ran tynnu dannedd a thynnu saethau a pheli mysged yng nghanol y frwydr islaw'r deciau. Beth bynnag sy'n eich clafychu, gall ef eich helpu!

Key information...

Location

Newport Ship

Dates & Times:

Price

FREE

Event Type

Entertainment Exhibition Family Open day