The International Guild of Knot Tyers /Urdd Rhyngwladol y Clymwyr Clymau

The International Guild of Knot Tyers provide hours of entertainment through their skills and dexterity with ropes and cordage.

With many applications and materials available, knots can engage everyone's interest as there are so many things that can be made such as mats, coasters, handbags, nets and even jewellery.

Come along to the Ship Centre and try your hand under their guidance and instruction and see what you can make!

2 Mehefin, 11 Awst a 6 Hydref 2018 Mae Urdd Rhyngwladol y Clymwyr Clymau yn cynnig oriau o adloniant trwy eu sgiliau a'u hyfedredd gyda rhaffau a chortynnau. Gyda chymaint o bosibiliadau a defnyddiau ar gael, gall clymau ddenu sylw pawb gan fod cymaint y gellir ei wneud gan ddefnyddio clymau, megis matiau, matiau diod, bagiau llaw ac hyd yn oed gemwaith. Dewch i weld yng Nghanolfan y Llong a throi eich llaw at weld beth allwch ei greu o dan eu cyfarwyddyd a'u harweiniad nhw!

Key information...

Location

Newport Ship

Dates & Times:

Price

FREE

Event Type

Entertainment Family Open day