Circus Fun Day / Hwyl y Syrcas

Roll up, roll up! Join us anytime between 11am and 3pm for Family Crafts, song-writing and circus skills.

Workshop sessions: 11am-12 and 1-2pm. Join Operasonic's Rhian Hutchings for a songwriting session celebrating the all the fun of the circus.

Drop-in crafts and circus skills: 11.30am - 1pm and 1.30 - 3pm. Make your own circus crafts and learn some circus skills with Elle from Citrus Arts.

Children need to be accompanied by an adult throughout.

This family event is part of the national celebration of 250 years of circus in the UK, Circus 250! Come and see Newport's famous 'The Grand Parade' circus painting by Dame Laura Knight in the Gallery and discover our circus characters behind the fairy doors throughout the museum.

Dydd Sadwrn 17 Chwefror 2018 Dewch yn llu! Hwyl y Syrcas yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd Ymunwch â ni unrhyw bryd rhwng 11am a 3pm am Grefftau i'r Teulu, Cyfansoddi Caneuon a Sgiliau Syrcas. Sesiynau gweithdy: 11am-12 ac 1-2pm. Ymunwch ag Operasonic am sesiwn o gyfansoddi yn dathlu holl sbort y Syrcas. Sesiynau crefftau a sgiliau syrcas: 11.30am - 1pm a 1.30 - 3pm. Gwnewch eich crefftau syrcas eich hun a dysgwch rai sgiliau syrcas. Mae'r digwyddiad teuluol hwn yn rhan o ddathliad cenedlaethol o 250 mlynedd o syrcas yn y DU - Syrcas 250! Dewch draw i weld paentiad syrcas 'The Grand Parade' enwog Casnewydd gan y Fonesig Laura Knight yn yr Oriel a darganfod cymeriadau'r syrcas y tu ôl i ddrysau'r tylwyth teg ar draws yr amgueddfa.

Key information...

Location

Newport Museum & Art Gallery

Dates & Times:

Price

FREE

Event Type

Art and craft Family Workshops