Family Crafts / Crefftau i'r Teulu

Circus Clown Masks Wednesday 21st February 11-12 / 12 - 1 & 1 - 2pm Join us as we celebrate 250 Years of Circus in the UK - by making our very own clown masks. 15 places available per session. Places are allocated on a first come, first serve basis on the day. No booking required - drop in only! Suitable for school age children 4 - 12 years. Please be aware that children must be accompanied by an adult throughout. Family Crafts take place in the Art Gallery on the third floor. This Family Crafts Workshop is part of Newport Museum & Art Gallery's Circus 250 activities based on 'The Grand Parade' painting by Dame Laura Knight depicting the colourful characters in a traditional circus ring. The painting will be exhibited in the gallery from 30th January - 12th March 2018.

Creu Masgiau Clown Dydd Mercher 21 Chwefror 11-12 / 12 - 1 ac 1 - 2pm Ymunwch รข ni wrth i ni ddathlu 250 mlynedd o'r Syrcas yn y DU - drwy greu ein masgiau clown ein hunain. 15 o leoedd ar gael fesul sesiwn. Cynigir lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin. Nid oes angen bwcio - dim ond galw heibio! Yn addas ar gyfer plant oed ysgol 4 - 12 oed. Cofiwch fod rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag ef. Mae Crefftau i'r Teulu yn digwydd yn yr Oriel Gelf ar y trydydd llawr. Mae'r Gweithdy Crefftau i'r Teulu yn rhan o weithgareddau Syrcas 250 Amgueddfa ac Oriel Casnewydd, wedi eu seilio ar y paentiad 'The Grand Parade' gan y Fonesig Laura Knight, sy'n darlunio cymeriadau lliwgar byd y syrcas. Bydd y paentiad yn cael ei arddangos yn yr oriel rhwng 30 Ionawr a 12 Mawrth 2018.Key information...

Location

Newport Museum & Art Gallery

Dates & Times:

Price

FREE

Event Type

Art and craft Family