Family Explorers Challenge /Her Amgueddfa Teuluoedd

Saturday 20th January 10am - 3pm Rediscover the museum and art gallery through a series of new challenges and activities.

Suitable for children aged 5-12 years along with a grown-up family member. Work together to solve the clues and enjoy the collections in new fun ways. Visit us between 10am & 3pm to collect your quiz sheet and start exploring!

Certificates for all families who complete the challenge on the day.

Dydd Sadwrn 20 Ionawr 10am - 3pm Dewch yn ôl i'r amgueddfa a'r oriel gelf a dilyn cyfres o heriau a gweithgareddau newydd.

Cydweithiwch i ddatrys cliwiau a mwynhau'r casgliadau mewn ffordd hwyl newydd. Yn addas i blant ysgol (5-12 oed) ac aelod o'r teulu. Dewch draw ar ddydd Sadwrn 20 Ionawr rhwng 10am a 3pm i nôl eich taflen gwis a chrwydrwch yr amgueddfa! Bydd tystysgrif yn cael ei rhoi i bob teulu sy'n cwblhau'r her ar y diwrnod.

Key information...

Location

Newport Museum & Art Gallery

Dates & Times:

Price

FREE

Event Type

Family