Ydych chi'n cofio...? / Remember when ... ?

Awydd clonc am y dyddiau a fu a heddiw yng Nghasnewydd? Dewch i ymuno â gwirfoddolwr yn yr amgueddfa, Peter Brown, i rannu eich atgofion o dyfu yng Nghasnewydd. Dewch i weld casgliad lluniau a gwybodaeth preifat Peter sy'n gysylltiedig â Chasnewydd.

Bob dydd Mawrth am 2pm yng nghroglofft yr amgueddfa.

Fancy a chat about Newport past and present? Why not join museum volunteer Peter Brown and share your memories of growing up in Newport. Explore Peter's private collection of images and information relating to Newport.

Every Tuesday at 2pm on the Museum Mezzanine.Key information...

Location

Newport Museum & Art Gallery

Dates & Times:

Price

free

Event Type

Regular event