Casglu cewynnau

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu cewynnau i deuluoedd sydd â dau blentyn neu fwy mewn cewynnau.

I ofyn am y gwasanaeth hwn:

  • rhaid bod gennych ddau blentyn neu fwy mewn cewynnau
  • rhaid eich bod yn defnyddio'r holl wasanaethau ailgylchu sydd eisoes yn cael eu darparu i chi

Download the nappy waste collection application form (pdf)

If we agree to your request we will replace your current waste wheelie bin with a larger bin which will be collected on your scheduled waste bin collection day. 

Contact Newport City Council for information.