Casglu cewynnau

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu cewynnau i deuluoedd sydd â dau blentyn neu fwy mewn cewynnau.

I ofyn am y gwasanaeth hwn:

  • rhaid bod gennych ddau blentyn neu fwy mewn cewynnau
  • rhaid eich bod yn defnyddio'r holl wasanaethau ailgylchu sydd eisoes yn cael eu darparu i chi

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn dosbarthu bagiau melyn â streipen ddu ar gyfer y cewynnau sydd wedi'u defnyddio a byddwn yn casglu dau o'r bagiau hyn bob yn ail â'ch casgliad gwastraff arferol.

Lawrlwythwch y ffurflen gais ar gyfer casglu cewynnau (pdf)