Blwch Wastesavers Gwyrdd

green-recycling-box

Mae'r blychau ailgylchu gwyrdd yn cael eu casglu bob wythnos gyda'ch blwch ailgylchu glas.

Defnyddiwch eich blwch ailgylchu gwyrdd ar gyfer:

 • Deunydd pecynnu plastig
 • Poteli a jariau gwydr
 • Tuniau bwyd a diod
 • Ffoil a blychau ffoil
 • Caeadau metel a phlastig
 • Aerosolau (rhaid iddynt fod yn wag)
 • Eitemau metel bach, e.e. sosbenni, cyllyll a ffyrc

Peidiwch â'i ddefnyddio ar gyfer: 

 • Bagiau plastig
 • Bagiau bin
 • Mathau eraill o blastig, e.e. paciau swigod, seloffen, haenen lynu, pacedi creision
 • Polystyren
 • Plastigau caled
 • Cardbord
 • Cartonau bwyd

Awgrymiadau ar gyfer defnyddio'r blwch gwyrdd

 • Golchwch a gwasgwch ganiau a thuniau
 • Golchwch boteli a jariau gwydr a rhowch y caeadau i mewn ar wahân
 • Golchwch a gwasgwch boteli plastig