Blwch Wastesavers Glas

blue-recycling-box

Mae blychau glas yn cael eu casglu yn wythnosol ynghyd â'ch blwch ailgylchu gwyrdd.

Defnyddiwch y blwch glas ar gyfer:

 • Papur
 • Cyfeirlyfrau (gan gynnwys y Tudalennau Melyn)
 • Cardiau cyfarch, papur lapio (heblaw rhai ffoil)
 • Ffonau symudol
 • Cetris peiriannau argraffu
 • Tecstilau ac esgidiau
 • Eitemau trydanol bach

Peidiwch â rhoi: 

 • Cartonau bwyd
 • Duvets na gobenyddion
 • Papur cegin na phapur tŷ bach
 • Gwydr sydd wedi torri
 • Olew coginio a gwastraff y cartref
 • Tecstilau ac esgidiau gwlyb
 • Batris

Awgrymiadau ar gyfer defnyddio eich blwch glas

 • Cadwch bapur yn sych
 • Gwasgwch bapur sydd wedi'i dorri'n fân mewn bagiau fel nad yw'n chwythu yn y gwynt
 • Cadwch decstilau'n sych a chlymwch barau o esgidiau ynghyd fel y gallant gael eu sortio i'w hailddefnyddio
 • Cadwch ffonau symudol yn sych fel y gallant gael eu sortio i'w hailddefnyddio