Nodwyddau ac offer miniog

Casglu offer miniog o'r cartref

Y GIG sy'n gyfrifol am gasglu nodwyddau ac offer miniog a ddefnyddir gan breswylwyr at ddibenion meddygol. Ffoniwch (01495) 745656 i drefnu casgliad.

Nodwyddau sydd wedi'u taflu ar eiddo preifat

Perchnogion eiddo sy'n gyfrifol am gael gwared ar nodwyddau sydd wedi'u taflu ar eiddo preifat. 

Fe'ch cynghorir i ddefnyddio menig rwber neu fenig garddio i godi nodwyddau ac yna eu rhoi mewn cynhwysydd plastig â chaead sgriw, e.e. potel laeth neu ddiod blastig (nid cynwysyddion gwydr, oherwydd gallai'r rhain dorri).

Yna, gellir cael gwared â'r cynhwysydd gyda'r sbwriel cyffredinol.  

Nodwyddau sydd wedi'u taflu mewn mannau cyhoeddus 

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd i roi gwybod amdanynt.