Torri porfa

Mae porfa ym mannau cyhoeddus Casnewydd yn cael ei thorri tua chwe gwaith rhwng mis Ebrill a mis Hydref.

Mae'r amserlen arfaethedig ar gyfer torri porfa i'w gweld isod, ond mae'n dibynnu ar y tywydd ac amodau eraill.  

Wythnosau arfaethedig ar gyfer torri porfa 2017

Allt-yr-yn

Wythnos yn cychwyn 21 Awst, 18 Medi

Alway

Wythnos yn cychwyn 14 Awst, 18 Medi

Beechwood

Wythnos yn cychwyn 7 Awst, 11 Medi

Bettws

Wythnos yn cychwyn 14 Awst, 11 Medi

Caerllion

Wythnos yn cychwyn 7 Awst, 11 Medi

Gaer

Wythnos yn cychwyn 21 Awst, 18 Medi

Graig (Bassaleg)

Wythnos yn cychwyn 28 Awst, 25 Medi

Langstone

Wythnos yn cychwyn 7 Awst, 11 Medi

Liswerry

Wythnos yn cychwyn 7 Awst, 11 Medi

Llanwern

Wythnos yn cychwyn 21 Awst, 25 Medi

Malpas

Wythnos yn cychwyn 14 Awst, 11 Medi

Maerun

Wythnos yn cychwyn 28 Awst, 25 Medi

Pillgwenlli

Wythnos yn cychwyn 7 Awst, 11 Medi

Ringland

Wythnos yn cychwyn 21 Awst, 25 Medi

Tŷ-du

Wythnos yn cychwyn 28 Awst, 25 Medi

Shaftesbury

Wythnos yn cychwyn 21 Awst, 25 Medi

St Julians

Wythnos yn cychwyn 7 Awst, 11 Medi

Stow Hill

Wythnos yn cychwyn 21 Awst, 25 Medi

Parc Tredegar

Wythnos yn cychwyn 7 Awst, 4 Medi

Victoria (Maendy)

Wythnos yn cychwyn 28 Awst, 25 Medi