Gwasanaethau Rheilffordd

Mae gorsaf rheilffordd Casnewydd yn rhan o’r system rheilffordd Prydeinig sy’n eiddo i Network Rail ac fe’i gweithredir gan Arriva Trains Wales (yn agor gwefan newydd)

Traveline Cymru ydy’r gwasanaeth gwybodaeth trafnidiaeth cyhoeddus yng Nghymru sy’n cynnwys teithiau bws a thrên.

Mae yna safle tacsis y tu allan i’r orsaf neu gallwch gerdded am 5-10 munud i gyrraedd gorsaf bysus Casnewydd i gael bysus lleol neu fysus National Express.