Data ac Adroddiadau Ansawdd yr Aer

Bob blwyddyn, mae gofyn i Gyngor Dinas Casnewydd adrodd ar ansawdd aer yr ardal. 

Lawrlwythwch adroddiad cynnydd o ran ansawdd yr aer 2017 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad cynnydd o ran ansawdd yr aer 2016 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad Asesiad Diweddaru a Sgrinio 2015 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad Cynnydd o ran Ansawdd yr Aer 2014 (pdf)

Lawrlwythwch adroddiad Cynnydd o ran Ansawdd yr Aer 2013 (pdf)

Adroddiadau penodol i safleoedd

Cynhaliwyd nifer o astudiaethau lle rhagorwyd ar y safonau ansawdd yr aer, neu y mae disgwyl y rhagorir arnynt, gan gynnwys: 

Asesiad Manwl Caerllion (pdf)

Adroddiad ar Brawf Goleuadau Traffig Caerllion (pdf)

Caerllion 2015 (pdf)

Chepstow Road 2015 (pdf)

Glasllwch Crescent (Cyffordd High Cross ar yr M4) 2015 (pdf)

Data

Mae 80 tiwb ymledu trwy’r ddinas a gellir lawrlwytho data o wefan Ansawdd Aer Cymru.

 

Mae dwy orsaf fonitro awtomatig yng Nghasnewydd:  

  • A - St Julians - monitorau nitrogen deuocsid, ocsidau nitrogen, hydrogarbonau amlarogl (PAH), benzene, PM10 a PM2.5
  • B – uned M4 - (gweithredir gan Lywodraeth Cymru) yn monitro nitrogen deuocsid, nitrogen ocsid ac oson.

Cewch weld data o’r unedau hyn ar wefan Ansawdd Aer Cymru. 

Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer 

Rydym yn llunio Cynllun Gweithredu Ansawdd Aer newydd a hoffem gael eich barn ar sut y gellid gwella ansawdd yr aer ledled Casnewydd. 

Anfonwch eich awgrymiadau drwy e-bost i air.quality@newport.gov.uk gan nodi a ydych am i ni eich ateb. 

Bydd modd i chi roi mewnbwn i’r cynllun gweithredu yn ystod pob cam, cadwch olwg am ddiweddariadau ar y dudalen hon.   

Cysylltu 

Anfonwch e-bost i air.quality@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

TRA95711 07/01/2019