Newid neu Ganslo Trwydded

Newid car

Ni all trwyddedau parcio gael eu trosglwyddo i gerbydau eraill a rhaid gwneud cais am newid trwydded, sy'n costio £5.00

Gwnewch gais am newid trwydded ar-lein

Neu, gallwch wneud cais yn bersonol yn yr Orsaf Wybodaeth.

Os byddwch chi'n gwneud cais yn bersonol, bydd angen i chi ddod â'r canlynol gyda chi:

  • eich trwydded bresennol
  • y llyfr log neu'r ddogfen yswiriant newydd
  • y ffi o £5.00 i newid y manylion ar y drwydded

Canslo

Dylid dychwelyd y bathodyn i'r Orsaf Wybodaeth gan esbonio pam nad oes ei angen mwyach.