Oriau agor a phrisiau cynelau

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Iau: 11am-1pm a 2pm-4.30pm

Dydd Gwener: 11am-1pm a 2pm-4pm

Dydd Sadwrn: 11am-1pm a 1.30pm-3pm 

Prisiau 

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn diwrnod = £90

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 2 ddiwrnod = £104

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 3 diwrnod = £118

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 4 diwrnod = £131

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 5 niwrnod = £145

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 6 diwrnod = £158

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 7 diwrnod = £172

Ffioedd ailgartrefu

Cŵn bach hyd at flwydd oed = £160

Cŵn 1-3 oed = £140

Cŵn 3-6 oed = £120

Cŵn oed 6 a hŷn = £100

Tagio gan gynnwys TAW = £15

Mynd â chi o'r cartref = £49

  • Os bydd y ci wedi cael triniaeth gan filfeddyg, bydd rhaid i'r unigolyn sy'n hawlio'r ci ad-dalu'r gost
  • Os bydd perchennog yn hawlio ei gi ac eisiau i'r cynelau ofalu amdano am gyfnod estynedig, codir tâl o £11 y noson
  • Os bydd corff arall sydd wedi'i awdurdodi i ddelio â chŵn crwydr yn defnyddio'r cynelau, bydd rhaid talu ffi
  • Mewn amgylchiadau anarferol, bydd swyddogion yn defnyddio disgresiwn i benderfynu ar daliadau