Oriau agor a phrisiau cynelau

Buster at Newport City Dogs Home

Oriau agor

Dydd Llun i Ddydd Iau: 11am-1pm a 2pm-4.30pm

Dydd Gwener: 11am-1pm a 2pm-4pm

Dydd Sadwrn: 11am-1pm a 1.30pm-3pm 

Prisiau 

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn diwrnod = £94.10

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 2 ddiwrnod = £108.16

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 3 diwrnod = £122.22

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 4 diwrnod = £136.28

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 5 niwrnod = £150.34

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 6 diwrnod = £164.40

Cŵn sydd wedi'u hawlio o fewn 7 diwrnod = £178.46

Ffioedd ailgartrefu

Cŵn bach hyd at flwydd oed = £166.40

Cŵn 1-3 oed = £145.60

Cŵn 3-6 oed = £124.80

Cŵn oed 6 a hŷn = £104

Tagio gan gynnwys TAW = £15.60

Mynd â chi o'r cartref = £50.96

  • Os bydd y ci wedi cael triniaeth gan filfeddyg, bydd rhaid i'r unigolyn sy'n hawlio'r ci ad-dalu'r gost
  • Os bydd perchennog yn hawlio ei gi ac eisiau i'r cynelau ofalu amdano am gyfnod estynedig, codir tâl o £11 y noson
  • Os bydd corff arall sydd wedi'i awdurdodi i ddelio â chŵn crwydr yn defnyddio'r cynelau, bydd rhaid talu ffi
  • Mewn amgylchiadau anarferol, bydd swyddogion yn defnyddio disgresiwn i benderfynu ar daliadau