Ceubyllau a thanciau septig

Cais i wagio ceubwll neu danc septig a thalu am y gwaith.

Bydd angen i chi nodi lleoliad a maint (capasiti) y ceubwll neu’r tanc septig, a chael eich cerdyn talu wrth law. 

 

TRA105286 15/07/2019