Sbardun cymunedol

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol cyson gael effaith ddifrifol ar ansawdd bywyd. Mae sbardunau cymunedol yn ei gwneud hi’n haws i ddioddefwyr a chymunedau gael diwedd ar yr ymddygiad hwn. 

Yng Ngwent, daeth y sbardun cymunedol i rym ar 20 Hydref 2014, fel darpariaeth newydd yn y Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona.

Gall dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol cyson ofyn am adolygiad o'r camau a gymerwyd gan asiantaethau os byddant o'r farn nad yw'r broblem wedi'i datrys.
Dylid ystyried y sbardun cymunedol fel dewis olaf os bydd dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol yn teimlo nad yw camau digonol wedi'u cymryd i ddelio â digwyddiad y gwnaethant roi gwybod amdano.

Lawrlwythwch ragor o wybodaeth am y sbardun cymunedol (pdf)

Anfonwch neges e-bost at community.trigger@newport.gov.uk, ffoniwch (01633) 851764 neu cysylltwch â'r rheolwr ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghyngor Dinas Casnewydd.