Teithio llesol

Cycle path canal

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw sicrhau mai cerdded a seiclo yw’r opsiwn teithio mwyaf atyniadol ar gyfer siwrneiau byr, yn cysylltu’r cartref a’r cyrchfan.

Mae’n rhaid i Gynghorau Cymru greu mapiau Teithio Llesol yn dangos llwybrau addas sydd eisoes yn bodoli ar gyfer cerddwyr a seiclwyr, a chynnig llwybrau posibl eraill fyddai’n helpu i greu rhwydwaith teithio llesol integredig yn yr ardal.

Safe Routes in Communities

St. David’s RC Primary School 

The council is working with Sustrans to improve walking and cycling routes around St. David’s RC Primary school. 

As part of the project video monitoring will take place on Wednesday 17 and Thurday 18 July to provide information on pedestrian, cyclist and vehicle movement patterns.

All video footage will be anonymous, stored securely and will not be published. 

This project is funded by Welsh Government.

Mae’r mapiau sydd wedi eu cynhyrchu gan Gyngor Dinas Casnewydd, a’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, i’w gweld yma:

1. Mapiau Llwybrau sydd eisoes yn bodoli (MLlB)

2. Map Rhwydwaith Integredig (MRhI)

Mae MRhI rhyngweithiol Casnewydd i’w weld yma

Wrth edrych ar y map rhyngweithiol, efallai y byddwch am weld haenau eraill yn dangos ysgolion, meddygfeydd, llyfrgelloedd, gorsafoedd trên, parciau, canolfannau hamdden ac ati. 

Ymgynghoriad

Ymgynghoriad Cyhoeddus - Ychwanegu llwybrau at Fap Rhwydwaith Integredig
13 Chwefror - 13 Mai

Cynigiwn ychwanegu'n ffurfiol lwybrau cyswllt drwy Fan Agored Llyswyry sy'n cynnig cysylltiadau ag Aberthaw Road, Lliswery Road a Libeneth Road i Fap Rhwydwaith Integredig Cyngor Dinas Casnewydd.

Mae cynnwys y llwybrau hyn yn destun ymgynghoriad a chymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru.

Llwybrau teithio egn pdf

Cyswllt

E-bostiwch y tîm teithio llesol yn City.Services@newport.gov.uk am ragor o wybodaeth.

 

Dydd Mawrth 24 Gorffennaf – Dydd Gwener 5 Hydref 2018 

Rydym yn cynnig ychwanegu’n llwybrau cysylltu o gwmpas yr orsaf drên a chanol y ddinas yn ffurfiol i’r Map Rhwydwaith Integredig.

Lawrlwytho map yn dangos y llwybrau MRhI ychwanegol a gynigir (pdf)

Mae cynnwys y llwybrau hyn yn amodol ar yr ymgynghoriad a chymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru. 

Cysylltu

E-bostiwch y tîm teithio llesol ar streetscene@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

TRA88471 24/7/2018