Teithio llesol

Cycle path canal

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw sicrhau mai cerdded a beicio yw’r dewis mwyaf deniadol ar gyfer teithiau ‘teithio llesol’ byrrach.

Mae’n rhaid i bob awdurdod lleol yng Nghymru gynhyrchu mapiau Teithio Llesol a gwella llwybrau a chyfleusterau i gerddwyr a beicwyr.

Mapiau Llwybrau Presennol

Fe wnaeth Cyngor Dinas Casnewydd ymgynghori a chasglu gwybodaeth i lunio’r Mapiau Llwybrau Presennol hyn:  

Lawrlwytho Map Ffordd Bresennol Betws (pdf)

Lawrlwytho Map Ffordd Bresennol Caerllion (pdf)

Lawrlwytho Map Ffordd Bresennol Cas-bach i Faerun (pdf)

Lawrlwytho Map Ffordd Bresennol canol a gogledd Casnewydd (pdf)

Lawrlwytho Map Ffordd Bresennol de-ddwyrain Casnewydd (pdf)

Lawrlwytho Map Ffordd Bresennol de-orllewin Casnewydd (pdf)

Lawrlwytho Map Ffordd Bresennol Tŷ-du (pdf)

Mapiau drafft y Rhwydwaith Integredig

Cynhaliom weithdai i ddarganfod unrhyw broblemau â llwybrau presennol ac amlygu llwybrau  newydd posibl, ac yna ymgynghorwyd ar Fapiau drafft y Rhwydwaith Integredig.

Amserlen Teithio Llesol

  • Cynhaliwyd gweithdai casglu gwybodaeth o Fedi 2016 – Chwefror 2017 
  • Asesiad o’r llwybrau: Mehefin – Medi 2017
  • Map drafft y Rhwydwaith Integredig a nodi cynllun: Mehefin – Medi 2017
  • Dilysu (gan gynnwys ymgynghoriad 12 wythnos): Mehefin – Medi 2017
  • Cynllun terfynol a blaenoriaethu: Hydref 2017
  • Cyflwyno Map y Rhwydwaith Integredig i Lywodraeth Cymru: Tachwedd 2017

Cysylltu

Anfonwch e-bost at streetscene@newport.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth