Anghenion Addysgol Arbennig

Mae pob plentyn yn datblygu ac yn dysgu ar gyfradd wahanol i eraill, bydd rhai plant yn dysgu’n rhwydd a bydd angen mwy o gymorth ar eraill. 

Os ydych chi neu’r ysgol yn poeni nad yw eich plentyn yn gwneud cynnydd, mae’n bosibl y bydd ganddynt anghenion addysgol arbennig. 

Efallai y bydd ysgol neu leoliad blynyddoedd cynnar eich plentyn yn gallu darparu ar gyfer unrhyw anghenion addysgol arbennig fydd gan eich plentyn gyda Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar / Gweithredu Gan yr Ysgol, neu Gweithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy / Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy. 

Peidiwch â phoeni os yw’r geiriau’n anghyfarwydd, gobeithio y daw popeth yn glir wrth i chi ddarllen ymlaen.   Dilynwch y dolenni ar y dde i gael rhagor o wybodaeth neu cysylltwch â: 

Cynhwysiant Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar-lein

Ffôn: 01633 656656