Ymyrraeth cyfathrebu

Mae'r tîm ymyrraeth cyfathrebu (ComIT) yn wasanaeth mewn ysgolion, a sefydlwyd gan awdurdodau Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Nod ComIT yw bodloni anghenion ychwanegol plant a phobl ifanc 3-16 oed sydd â diagnosis anghlinigol ac angen iaith, lleferydd a chyfathrebu sylfaenol, pan fo hynny'n effeithio'n ddifrifol ar ddysgu'r plentyn.

Cymorth synhwyraidd a chymorth cyfathrebu