Dalgylchoedd

Mae pob ysgol yng Nghasnewydd yn gwasanaethu dalgylch a bydd pob cyfeiriad yng Nghasnewydd yn dod o fewn dalgylch ysgol cyfrwng Cymraeg ac ysgol cyfrwng Saesneg.

Gallwch wneud cais i’ch plentyn gael ei dderbyn i unrhyw ysgol, ond bydd plant sy’n byw o fewn dalgylch ysgol gynradd neu uwchradd yn cael blaenoriaeth dros blant sy’n byw’r tu allan i’r dalgylch; nid yw hyn yn gwarantu lle yn yr ysgol, serch hynny.

Os penderfynwch chi beidio â gwneud cais am le yn yr ysgol yn eich dalgylch, gallai fod yn fwy tebygol na fydd eich plentyn yn cael lle mewn ysgol rydych chi’n hapus â hi.

Nid yr ysgol yn eich dalgylch yw’ch ysgol agosaf, o reidrwydd.

Cadarnhewch eich dalgylch cyn gwneud cais am ysgol, oherwydd mae’n bosibl na fyddwch yn gymwys i gael cymorth â chludiant o’r cartref i’r ysgol.

Gweld dalgylchoedd ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg

Gweld dalgylchoedd ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg

Gweld ardaloedd clwstwr ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg

Gweld ardaloedd clwstwr ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg

Mae dalgylch yr ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yn cynnwys dinas Casnewydd ynghyd â dalgylch Ysgol y Ffin yn Sir Fynwy. 

Mae’r tabl isod yn dangos dalgylch yr ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg am y blynyddoedd nesaf, tan 2019/20: 

Blwyddyn academaidd

Dalgylch ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg

Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, Casnewydd

Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pont-y-pŵl

2016/17

Blwyddyn 7

Blwyddyn 8 a hŷn

2017/18

Blynyddoedd 7 ac 8

Blwyddyn 9 a hŷn

2018/19

Blynyddoedd 7 i 9

Blwyddyn 10 a hŷn

2019/18

Blynyddoedd 7 i 10

Blwyddyn 11

2019/20

Pob grŵp blwyddyn

Dim

 

Cysylltu

E-bost school.admissions@newport.gov.uk