Dalgylchoedd

Mae pob ysgol yng Nghasnewydd yn gwasanaethu ardal a elwir yn ddalgylch.

Rhoddir blaenoriaeth i blant sy’n byw mewn dalgylch ysgol gynradd neu uwchradd dros blant sy’n byw y tu allan i’r dalgylch er nid yw hyn yn sicrhau lle yn yr ysgol. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ddalgylchoedd drwy gysylltu â: 

Y Tîm Derbyn i Ysgolion 

Cyngor Dinas Casnewydd

Y Ganolfan Ddinesig

Casnewydd

NP20 4UR

Ffôn: (01633) 656656

Defnyddiwch ein ffurflen gysylltu ar-lein