Gwneud cais am le ysgol

I gael lle yn ysgolion cymunedol neu ysgolion gwirfoddol a reolir Casnewydd, gwnewch gais i’r cyngor.

I gael lle yn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ysgolion ffydd) Casnewydd, gwnewch gais yn uniongyrchol i’r ysgol.

Gwneud cais am le meithrin, derbyn neu ysgol uwchradd 

Darllenwch Bolisi derbyn i ysgolion 2019/20 (pdf) cyn gwneud cais, fel eich bod yn deall y telerau ac amodau sy’n berthnasol i wneud cais.

Darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr ar wneud cais ar-lein.

Grŵp derbyn Medi 2019

Cylch derbyn yn dechrau:

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

Dyddiad cynnig:

Meithrin

2 July 2018

14 September 2018

  • 30 November 2018 for January 2019 admission
  • 8 March 2019 for April 2019 admission

Blwyddyn 7 (ysgol uwchradd)

1 Hydref 2018

30 Tachwedd 2018

1 Mawrth 2019

Derbyn

5 Tachwedd 2018

14 Ionawr 2019

16 Ebrill 2019

Apply for an in-year transfer

Llenwch ffurflen gais i drosglwyddo ysgol yn ystod y flwyddyn 2018/19  (pdf) i drosglwyddo ysgol eich plentyn(y tu hwnt i’r flwyddyn fynediad arferol) o fis Medi 2018.

Darllenwch bolisi derbyn i ysgolion 2018/19 (pdf) cyn gwneud cais fel y byddwch yn deall y telerau ac amodausy’n berthnasol i wneud cais.

Jubilee Park primary school

Admission to year groups 1 to 6 in September 2018

Jubilee Park primary school opened in September 2017 as a ‘growing school’, meaning that additional places will be released for admission into year groups 1 to 6 for September 2018 - from September the school will be able to accommodate 30 pupils in each year group. 

Applications for September 2018 admission to Jubilee Park primary school for year groups 1 to 6 only can be made by completing the 2018-2019 in-year application form. 

Pupils currently on the waiting list for the school will be considered for a place along with any applications received.

There is a separate application process for reception places for September 2018 as above. 

Cysylltu 

Er mwyn cael help i lenwi ffurflen gais neu drafod lleoedd ysgol, anfonwch e-bost i school.admissions@newport.gov.uk