Gwneud cais am le ysgol

I gael lle yn ysgolion cymunedol neu ysgolion gwirfoddol a reolir Casnewydd, gwnewch gais i’r cyngor.

I gael lle yn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ysgolion ffydd) Casnewydd, gwnewch gais yn uniongyrchol i’r ysgol.

Gwneud cais am le meithrin, derbyn neu ysgol uwchradd 

Darllenwch Bolisi derbyn i ysgolion 2018/19 (pdf) cyn gwneud cais, fel eich bod yn deall y telerau ac amodau sy’n berthnasol i wneud cais.

Darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr ar wneud cais ar-lein.

Grŵp derbyn Medi 2019

Cylch derbyn yn dechrau:

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

Dyddiad cynnig:

Meithrin

2 July 2018

14 September 2018

  • 30 November 2018 for January 2019 admission
  • 2 March 2019 for April 2019 admission

Blwyddyn 7 (ysgol uwchradd)

1 Hydref 2018

30 Tachwedd 2018

1 Mawrth 2019

Derbyn

5 Tachwedd 2018

14 Ionawr 2019

16 Ebrill 2019

Apply for an in-year transfer

Llenwch ffurflen gais i drosglwyddo ysgol yn ystod y flwyddyn 2017/18 (pdf) i drosglwyddo ysgol eich plentyn (y tu hwnt i’r flwyddyn fynediad arferol) yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol.

Darllenwch bolisi derbyn i ysgolion 2017/18  (pdf) cyn gwneud cais fel y byddwch yn deall y telerau ac amodausy’n berthnasol i wneud cais.

Llenwch ffurflen gais i drosglwyddo ysgol yn ystod y flwyddyn 2018/19  (pdf) i drosglwyddo ysgol eich plentyn(y tu hwnt i’r flwyddyn fynediad arferol) o fis Medi 2018.

Darllenwch bolisi derbyn i ysgolion 2018/19 (pdf) cyn gwneud cais fel y byddwch yn deall y telerau ac amodausy’n berthnasol i wneud cais.

Jubilee Park primary school

Admission to year groups 1 to 6 in September 2018

Jubilee Park primary school opened in September 2017 as a ‘growing school’, meaning that additional places will be released for admission into year groups 1 to 6 for September 2018 - from September the school will be able to accommodate 30 pupils in each year group. 

Applications for September 2018 admission to Jubilee Park primary school for year groups 1 to 6 only can be made by completing the 2018-2019 in-year application form which will be available on this page from Monday 16 April 2018.

Please do not make an application before this date or use any other application form. 

Pupils currently on the waiting list for the school will be considered for a place along with any applications received.

There is a separate application process for reception places for September 2018 as above. 

Cysylltu 

Er mwyn cael help i lenwi ffurflen gais neu drafod lleoedd ysgol, anfonwch e-bost i school.admissions@newport.gov.uk