Gwneud cais am le ysgol

I gael lle yn ysgolion cymunedol neu ysgolion gwirfoddol a reolir Casnewydd, gwnewch gais i’r cyngor.

I gael lle yn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ysgolion ffydd) Casnewydd, gwnewch gais yn uniongyrchol i’r ysgol.

Gwneud cais am le meithrin, derbyn neu ysgol uwchradd 

Darllenwch Bolisi derbyn i ysgolion 2018/19 (pdf) cyn gwneud cais, fel eich bod yn deall y telerau ac amodau sy’n berthnasol i wneud cais.

Darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr ar wneud cais ar-lein.

Grŵp derbyn Medi 2018:

Cylch derbyn yn dechrau:

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

Dyddiad cynnig:

Meithrin

3 Gorffennaf 2017

18 Medi 2017

30 Tachwedd 2017

Blwyddyn 7 (ysgol uwchradd)

2 Hydref 2017

30 Tachwedd 2017

1 Mawrth 2018*

Derbyn

1 Tachwedd 2017

12 Ionawr 2018

16 Ebrill 2018*

* Dyddiad cynnig cyffredin i bob awdurdod derbyn yng Nghymru

Gwneud cais am drosglwyddo ysgol yn ystod y flwyddyn

Llenwch ffurflen gais i drosglwyddo ysgol yn ystod y flwyddyn (pdf) i drosglwyddo ysgol eich plentyn (y tu hwnt i’r flwyddyn fynediad arferol).

Darllenwch bolisi derbyn i ysgolion 2017/18 (pdf) cyn gwneud cais fel y byddwch yn deall y telerau ac amodau sy’n berthnasol i wneud cais.

Derbyn i chweched dosbarth

Gwnewch gais i’r ysgol yn uniongyrchol 

Cysylltu 

Er mwyn cael help i lenwi ffurflen gais neu drafod lleoedd ysgol, anfonwch e-bost i school.admissions@newport.gov.uk