Gwneud cais am le ysgol

I gael lle yn ysgolion cymunedol neu ysgolion gwirfoddol a reolir Casnewydd, gwnewch gais i’r cyngor.

I gael lle yn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (ysgolion ffydd) Casnewydd, gwnewch gais yn uniongyrchol i’r ysgol.

Gwneud cais am le meithrin, derbyn neu ysgol uwchradd 

Darllenwch Bolisi derbyn i ysgolion 2020/21 (pdf) cyn gwneud cais, fel eich bod yn deall y telerau ac amodau sy’n berthnasol i wneud cais.

Darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr ar wneud cais ar-lein.

Grŵp derbyn Medi 2012

Cylch derbyn yn dechrau:

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

Dyddiad cynnig:

Meithrin

10 Gorffennaf
2019

18 Medi 2019

4 December 2019

Blwyddyn 7 (ysgol uwchradd)

25 September 2019

27 November 2019

2 Mawrth 2020

Derbyn

6 November 2019

15 Ionawr 2020

16 Ebrill 2020

Apply for an in-year transfer

Llenwch ffurflen gais i drosglwyddo ysgol yn ystod y flwyddyn 2019/20 (pdf) i drosglwyddo ysgol eich plentyn (y tu hwnt i’r flwyddyn fynediad arferol) o fis Medi 2019.

Darllenwch bolisi derbyn i ysgolion 2019/20 (pdf) cyn gwneud cais fel y byddwch yn deall y telerau ac amodau sy’n berthnasol i wneud cais. 

Llenwch ffurflen gais i drosglwyddo ysgol yn ystod y flwyddyn 2020/21 (pdf)

Please note the dates below if you are making your application before the required start date: 

If you submit an application during:        

 You will need to start by:

Autumn term

  first week of Spring term

Spring term

  first week of Summer term

Summer term

  first week of Autumn term

Hysbysiad preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd derbyn i ysgolion (pdf) yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich data.

Cysylltu 

Er mwyn cael help i lenwi ffurflen gais neu drafod lleoedd ysgol, anfonwch e-bost i school.admissions@newport.gov.uk 

TRA93006 26/10/2018