Derbyn i ysgol uwchradd

Ceisiadau ar gyfer Blwyddyn 7 ym Medi 2017

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol uwchradd oedd dydd Mercher 30 Tachwedd 2016 a chyhoeddwyd penderfyniadau ar 1 Mawrth 2017. 

Darllenwch y crynodeb presennol o leoedd ysgol uwchradd wedi'u neilltuo (pdf)

Gwnewch gais hwyr trwy lawrlwytho ffurflen gais hwyr ar gyfer ysgol uwchradd (pdf)

Cysylltwch ag ysgolion (ffydd) gwirfoddol a gynorthwyir yn uniongyrchol am ffurflen gais.

Ceisiadau yn ystod y flwyddyn

Gellir cyflwyno ceisiadau yn ystod y flwyddyn ar gyfer derbyn i unrhyw grŵp blwyddyn ar unrhyw adeg y tu hwnt i'r cylch derbyniadau arferol.

Dalgylchoedd

Darllenwch am ddalgylchoedd ysgol yng Nghasnewydd.

Cysylltu

E-bostiwch school.admissions@newport.gov.uk neu ffonio (01633) 656656